Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria

Căn cứ không quân Nga Hmeymin thuộc cảng hàng không quốc tế Al - Assad ở Syria trở thành khu căn cứ được cả thế giới quan tâm theo dõi. Từ sân bay này, chiến đấu cơ Nga liên tục xuất kích yểm trợ các lực lượng vũ trang IS, báo điện tử Sputnhik hé lộ một phần bí mật căn cứ.

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 1

Trên đường ra máy bay chiến đấu

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 2

Kỹ thuật viên kiểm tra giá treo vũ khí

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 3
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 4
Xây dựng đường băng mới
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 5

Máy bay Su-24 hạ cánh

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 6

Máy bay cường kích chiến trường Su - 25 cất cánh

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 7
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 8
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 9

Kiểm tra kỹ thuật Su - 24

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 10

Phi công đợi lệnh xuất kích

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 11

Máy bay Su 25 hạ cánh

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 12
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 13
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 14
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 15
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 16
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 17
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 18
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 19
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 20
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 21
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 22

Căn cứ không quân nhìn từ phía cảng hàng không Al Assad

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 23
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 24
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 25
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 26
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 27
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 28
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 29
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 30
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 31
Nhà bếp dã chiến của căn cứ
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 32
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 33

Giờ ăn của căn cứ

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 34
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 35
Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 36

Công tác hậu cần kỹ thuật căn cứ

Đột nhập căn cứ không quân Nga ở Syria ảnh 37

Chuẩn bị vũ khí cho xe tăng bay Mi-24

Theo QPAN