Đoạn video làm dân mạng lặng người trước ngày 8/3

VietTimes -- Share The Load (chia sẻ gánh nặng) tuy là một đoạn video quảng cáo của nước ngoài, nhưng đã làm nhiều người xúc động và suy nghĩ về sự cần thiết chia sẻ công việc gia đình đối với phụ nữ, nhất là trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Đoạn video làm dân mạng lặng người trước ngày 8/3