DN Hàn Quốc chi hơn nghìn tỷ đồng mua cổ phần công ty VN

Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu của Hàn Quốc vừa hoàn tất giao dịch mua hơn 30 triệu cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) với số  tiền hơn 1.077 tỷ đồng.
DN Hàn Quốc chi hơn nghìn tỷ đồng mua cổ phần công ty VN

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin về hợp đồng đăng ký mua cổ phần.

Theo đó, vào ngày 29.1.2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu đã ký Hợp đồng với PTI để đăng ký mua 30 triệu cổ phần phổ thông của PTI với tổng số tiền 1.077,36 tỷ đồng. Sau đó, giao dịch phát hành cổ phần của PTI cho Dongbu đã được hoàn tất theo quy định. 

Ngày 14.5, PTI thông tin đã nhận được toàn bộ số tiền mua cổ phiếu của Dongbu.

Được biết, vốn điều lệ của PTI sau khi chuyển nhượng cổ phần đã tăng từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng. Nhà đầu tư chiến lược Dongbu chính thức sở hữu 37,5% vốn tại PTI.

Tính đến hết tháng 4 năm 2015, PTI đạt doanh thu khoảng 650 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 32% kế hoạch kinh doanh của năm 2015. 

Hiện nay PTI là một trong các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng đầu thị trường, trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đang đứng vị trí thứ 2 và nghiệp vụ bảo hiểm con người đứng thứ 3.

Theo Một thế giới