Giáo sư Đặng Hùng Võ: Cách thức quản lý giá trị đất trong Luật Đất đai 2013 “cực kỳ yếu kém“

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Cách thức quản lý giá trị đất trong Luật Đất đai 2013 “cực kỳ yếu kém“

VietTimes -- Hiện tại, khi thực hiện dự án BT, Luật đất đai 2013 chỉ có một điều quy định về thẩm quyền giao đất. trong khi đó giá trị đất đai thì không có điều khoản nào quy định về việc xác định giá trị đất đai đem đổi và cũng không quy định ai là người có trách nhiệm thẩm định giá trị công trình mà nhà đầu tư đã làm.