Dầu khí: tăng khai thác vẫn không “cứu” được lợi nhuận

VietTimes -- Kết thúc nửa năm hoạt động, các thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều không hoàn thành kế hoạch tài chính, dù đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo báo cáo của PVN, sản lượng khai thác dầu thô 6 tháng đầu năm của tập đoàn đạt 8,92 triệu tấn, bằng 55,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, các đơn vị thành viên chủ lực của PVN như Vietsovpetro, PVEP, Rusvietpetro… đều không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, thậm chí còn bị giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Tại Vietsovpetro, liên doanh này đã khai thác 2,54 triệu tấn dầu, đạt kế hoạch khai thác. Nhưng tổng doanh thu thì chỉ đạt 19.800 tỷ đồng (bằng 38% kế hoạch năm và giảm 29% so với năm 2015), lợi nhuận chỉ đạt 3.720 tỷ đồng (bằng 40% kế hoạch cả năm, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015).

Tại PVEP, doanh nghiệp này đã khai thác quy dầu đạt 2,91 triệu tấn (vượt 5% kế hoạch năm). Nhưng doanh thu hợp nhất chỉ đạt 15.000 tỷ đồng (39% kế hoạch năm), giảm tới 25% so với cùng kỳ năm 2015.

Tại Rusvietpetro (liên doanh của PVN tại Nga), tổng sản lượng dầu thô qua khai thác PVN được chia sau 6 tháng là 785.200 tấn (bằng 51,2% kế hoạch năm). Nhưng, doanh thu từ phần dầu thô được chia này chỉ là 193,5 triệu USD (bằng 40% kế hoạch năm).

Lý do của thực tế này tại cả 3 doanh nghiệp thuộc PVN đều là giá dầu giảm mạnh, thậm chí có giai đoạn chỉ đạt 26,5 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Theo báo cáo của PVN, kể cả khi giá dầu dự kiến cả năm là 44 USD/thùng, thì doanh thu ước tính của tập đoàn cũng chỉ đạt 33.080 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm. Nhưng với giá dầu này thì tập đoàn sẽ lỗ 500 tỷ đồng, nộp ngân sách chỉ đạt 9.176 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm.

Hiện, do giá dầu giảm thấp, việc khai thác không cân đối được về tài chính, nên nhiều dự án mở rộng khai thác đã phải dừng, giãn tiến độ. Số giếng khoan khai thác mới đã giảm còn 58 giếng (31 giếng trong nước và 27 giếng ở nước ngoài). Trong khi bình thường thì mỗi năm số giếng khoan mới thường đạt ở số 100 giếng.

Mặt khác, việc cắt giảm đầu tư này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của năm 2016, 2017 và các năm tiếp theo. Trong khi đó thì khả năng khai thác của một số mỏ trong nước bị suy giảm do mật độ giếng khá dày, khả năng khoan giếng mới để khai thác không nhiều.