Đảng đối lập lớn nhất ở Đức đòi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

Theo ý kiến của đảng đối lập tại Đức, các biện pháp hạn chế trong quan hệ với Liên bang Nga đã tác động tiêu cực đến chỉ số hiệu suất của Baden-Württemberg, là  khu vực với nền kinh tế phát triển cao. 
Đảng đối lập lớn nhất ở Đức đòi bỏ lệnh trừng phạt chống Nga

Theo Sputnik, đảng đối lập lớn nhất của Đức "Sự thay thế dành cho nước Đức" trong ngày thứ Tư sẽ gửi cho chính quyền vùng Baden-Württemberg bản kiến nghị về sự cần thiết loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Theo ý kiến của đảng đối lập tại Đức, các biện pháp hạn chế trong quan hệ với Liên bang Nga đã tác động tiêu cực đến chỉ số hiệu suất của Baden-Württemberg, là  khu vực với nền kinh tế phát triển cao. 

Ví dụ, hơn 900 công ty đăng ký tại khu vực này có đại diện tại Nga. Trong tương quan chính sách đối ngoại của Berlin 42.000  chỗ làm việc đang  có nguy cơ cắt giảm mạnh.

Trong toàn bộ các vùng của Đức thì Baden-Württemberg có chỉ số xuất khẩu cao nhất, 1/3 cư  dân trong độ tuổi lao động của khu vực đang làm việc trong ngành  xuất khẩu.

"Biện pháp trừng phạt chống Nga cần được dỡ bỏ, bởi những biện pháp đó quay trở lại chống chúng ta và có những hậu quả tiêu cực với nền kinh tế. 

Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng của Baden-Württemberg, không nên  để quan hệ thương mại với Nga bị sa sút", — kiến nghị nêu rõ.

Ông Stein đứng đầu hệ thống lãnh đạo của đảng đối lập thông báo rằng kiến nghị tương tự cũng sẽ được gửi đến nghị viện Liên bang Đức.

Theo Sputnik