Đặc công nước Việt Nam: Nỗi kinh hoàng của kẻ thù (video)

Để hoàn thành những nhiệm vụ đầy hiểm nguy, các chiến sĩ đặc công nước phải trang bị một nền tảng thể lực sung mãn. Và, đây là những bài tập họ phải trải qua.
Đặc công nước Việt Nam: Nỗi kinh hoàng của kẻ thù (video)