Đã có tới 6.555 cuộc thanh tra, kiểm tra ngân hàng

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ cuối năm 2011 đến nay, hoạt động thanh tra, giám sát của cơ quan này đã có những cải cách mạnh mẽ. Đã có 6.555 cuộc thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong gần 5 năm qua, theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố. 

Đã có tới 6.555 cuộc thanh tra, kiểm tra ngân hàng

Các cuộc thanh tra đã được chỉ đạo tiến hành tập trung, thống nhất về mục tiêu, định hướng, đối tượng, nội dung thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt.

Phương thức thanh tra được triển khai theo hướng tăng cường thanh tra toàn diện pháp nhân tổ chức tín dụng, kết hợp thanh tra chấp hành pháp luật với đánh giá rủi ro, thay vì chủ yếu thanh tra manh mún từ các chi nhánh riêng lẻ như trước đây.

Từ năm 2011 đến 15/9/2015, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành 6.555 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó đã phát hiện và xử lý các vi phạm có tính chất phổ biến tại nhiều tổ chức tín dụng. Đây cũng là công tác góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu hệ thống từ cuối 2011 đến nay.

Từ năm 2011, trên cơ sở diễn biến thực tế của hệ thống và qua công tác giám sát, Ngân hàng Nhà nước tập trung các trọng tâm thanh tra về nợ xấu, chất lượng tài sản, việc thực hiện phương án cơ cấu lại, đánh giá thực trạng vốn, tài chính và việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Qua thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đánh giá một cách thực chất hơn chất lượng, hiệu quả và mức độ an toàn của tổ chức tín dụng để từ đó có giải pháp cơ cấu lại phù hợp với điều kiện cụ thể của từng tổ chức tín dụng.

Theo đó, nhiều rủi ro, yếu kém, vi phạm pháp luật của các tổ chức tín dụng đã được phát hiện và xử lý nghiêm. Những vi phạm được Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là trong hoạt động tín dụng (tập trung tín dụng cho cổ đông lớn và người có liên quan), đầu tư tài chính, sở hữu cổ phần, cổ đông lớn chi phối, thao túng tổ chức tín dụng, nợ xấu cao, tài sản không sinh lời lớn, kinh doanh thua lỗ hoặc kém hiệu quả, hệ thống quản trị, kiểm soát, kiểm toán nội bộ yếu kém, vi phạm nghiêm trọng các quy định về cơ cấu lại nợ, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro để che giấu nợ xấu, phản ánh sai lệch kết quả kinh doanh.

Căn cứ kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành ngân hàng, từ năm 2011 đến 15/9/2015, căn cứ vào mức độ và hành vi sai phạm, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước đã có 724 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VnEconomy