Yak-130, máy bay huấn luyện mà Việt Nam có thể mua

Yak-130, máy bay huấn luyện mà Việt Nam có thể mua Analysis

Yakovlev Yak-130, máy bay huấn luyện - chiến đấu đa năng động cơ phản lực đang nổi lên là loại máy bay huấn luyện tốt nhất thế giới không chỉ vì giá thành, tính năng kỹ chiến thuật mà còn vì Yak có thể là máy bay yểm trợ hỏa lực bộ binh, lính thủy đánh bộ trên chiến trường.