Cười ngất với 1001 kiểu “tự sướng” không giống ai

Viettimes -- Lập dị hay sáng tạo? Bạn có những bức ảnh tương tự không? Hãy thư giãn với chùm ảnh 1001 kiểu "tự sướng" không giống ai trong ngày nghỉ nhé.
Cùng mắc võng ... 9 tầng
Cùng mắc võng ... 9 tầng
Cười ngất với 1001 kiểu “tự sướng” không giống ai ảnh 12

Tú Phương