CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 10% vốn DongABank

DongABank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 24/4. Ứng cử viên sáng giá nhất vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 của nhà băng này là đại diện Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 - đơn vị sở hữu 50 triệu cổ phiếu Đông Á.
CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 sở hữu 10% vốn DongABank

Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông về số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2015 – 2020.

Theo đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông về số lượng hành viên HĐQT là 8 thành viên, trong đó tối thiểu là 2 thành viên độc lập. BKS có 3 thành viên trong đó có ít nhất 1/2 tổng số thành viên là thành viên BKS chuyên trách.

Việc lựa chọn cụ thể số lượng thành viên HĐQT, BKS trong từng năm sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, phù hợp với quy định của pháp luật, với hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển cũng như điều lệ của ngân hàng.

Đáng chú ý, HĐQT còn có thông báo tới cổ đông về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, có tới gần 99% số cổ đông có quyền biểu quyết đã đồng ý với ý kiến mà HĐQT đưa ra.

Về vấn đề ứng cử nhân sự cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ tới, dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 24/4/2015, với BKS có 3 ứng viên bao gồm ông Nguyễn Vinh Sơn, thành viên BKS đang sở hữu 67 nghìn cổ phiếu; ông Ngô Anh-trưởng phòng kiểm toán nội bộ (đang sở hữu hơn 333 nghìn cổ phiếu) và ông Dương Quang Hải – Phó phòng tài chính kế toán của VBĐQ Phú Nhuận.

Về Hội đồng quản trị, có 4 ứng viên gồm:

1. Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79. Đây là một cái tên khá mới trong HĐQT của DongABank. Được biết công ty này đang sở hữu 50 triệu cổ phiếu của DongABank, tương đương 10% vốn điều lệ. Công ty giới thiệu ông Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch HĐQT làm ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ tới.

2. Văn phòng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hơn 34,3 triệu cổ phần, tương ứng 6,8% vốn của DongABank, giới thiệu ông Huỳnh Phước Long, trưởng phòng quản lý đầu tư – kinh doanh vốn Văn phòng thành ủy làm ứng viên HĐQT.

3. Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Kinh doanh Nhà Phú Nhuận sở hữu hơn 10,7 triệu cổ phần, tương ứng với 2,14% vốn của DongABank và công ty TNHH MTV Du lịch thương mại Kỳ Hòa sở hữu hơn 18,9 triệu cổ phần tương ứng 3,78% vốn điều lệ, giới thiệu ông Trang Thành Sương – Tổng giám đốc công ty Nhà Phú Nhuận làm ứng cử thành viên HĐQT.

4. Ông Nguyễn Vũ Phan - Phó chủ tịch VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) - cổ đông cá nhân của DongABank đang sở hữu hơn 361 nghìn cổ phiếu - cũng ứng cử vào HĐQT.

Ngoài ra, HĐQT của DongABank đương nhiệm cũng giới thiệu các thành viên tiếp tục ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ tiếp theo là ông Cao Sĩ Kiêm, chủ tịch HĐQT; ông Trần Phương Bình – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (đang sở hữu 3% vốn DongABank); ông Trần Văn Đình – thành viên HĐQT (đang sở hữu 700 nghìn cổ phần) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó TGĐ DongABank (sở hữu hơn 1,7 triệu cổ phiếu).

Theo Trí thức trẻ