Xem xét thận trọng đề nghị thoái vốn của VTV tại VSTV

Xem xét thận trọng đề nghị thoái vốn của VTV tại VSTV

VietTimes -- Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) là doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài. Hoạt động của VSTV liên quan đến lĩnh vực báo chí, tư tưởng văn hóa nên vấn đề cần được xem xét khẩn trương, nhưng phải thận trọng, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.