Công binh Nga phát hiện một kho vũ khí lớn của IS ở Palmyra

VietTimes -- Ngày 22.04.2016, lực lượng công binh thuộc Trung tâm rà phá bom mìn quốc tế Nga đã phát hiện một kho bí mật chứa vũ khí của IS trong khu vực thành phố cổ Palmyra. Kho vũ khi được phát hiện bởi các công cụ dò phá bom mìn chuyên dụng.

Công binh Nga phát hiện một kho vũ khí lớn của IS ở Palmyra

Theo Press TV, lực lượng công binh Nga đã phát hiện được kho vũ khí này trong quá trình rà phá bom mìn trên địa bàn thành phố cổ Palmyra.

QA