Clip Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tấn công toàn diện

Quân đội Syria mở rộng tấn công trên toàn bộ mặt trận, cuộc chiến đã đi vào giai đoạn khó khăn nhất, chiến tranh rừng núi và đường phố. Trước khi tiến vào khu vực rừng núi Nabi Yunis. quân đội Syria và không quân Nga không kích các mục tiêu của lực lượng khủng bố IS.
Clip Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tấn công toàn diện

Theo QPAN