Chuyện lạ: Cụ ông thi lớp 10 lần thứ 47 để lấy vợ

Một cụ ông 77 tuổi ở Ấn Độ đang nỗ lực thi lấy chứng chỉ trung học lớp 10 lần thứ 47 để có thể lấy vợ sau 46 lần thi trượt. Nguyên nhân bởi trước đây, ông đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không lấy vợ cho đến khi ông có được chứng chỉ này trong tay.
Chuyện lạ: Cụ ông thi lớp 10 lần thứ 47 để lấy vợ