Chùm video: Sức mạnh quân đội Nga năm 2016

VietTimes -- Chùm video biểu dương sức mạnh quân sự quốc phòng của các lực lượng vũ trang Liên bang Nga năm 2016, gắn liền với chiến dịch không kích yểm trợ lực lượng vũ trang Syria trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế và bạo loạn lật đổ.
Chùm video: Sức mạnh quân đội Nga năm 2016

QA