Chùm ảnh thảm họa nhân đạo trẻ em ở địa ngục Syria

Trong mọi cuộc chiến tranh, nạn nhân đầu tiên bao giờ cũng là trẻ em, những đứa trẻ vô tội là một phần của xã hội dễ bị tổn thương nhất, chịu đau khổ nhiều nhất và có một tương lai đáng sợ nhất. Thảm họa đó đang diễn ra hàng ngày ở Syria.
Hãy cứu chúng tôi khỏi IS
Hãy cứu chúng tôi khỏi IS

Trịnh Thái Bằng theo QPAN