Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VietTimes - Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) đã đến biển Đông vào ngày 1/3. Hộ tống tàu sân bay này là tuần dương hạm USS Mobile Bay, khu trục hạm USS Stockdale và USS Chung-Hoon. Dưới đây là chùm ảnh mới nhất về hoạt động của các tàu chiến và quân đội Mỹ trên khu vực Biển Đông.

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 1
Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 2

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 3

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 4

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 5

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 6

Máy bay huấn luyện cất cánh và hạ cánh trên tàu  sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 7

 Hộ tống tàu sân bay này là tuần dương hạm USS Mobile Bay, khu trục hạm USS Stockdale và USS Chung-Hoon.

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 8

Binh lính Mỹ giám sát chặt chặt chẽ mọi động thái trên biển

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 9

Máy bay huấn luyện cất cánh và hạ cánh trên tàu  sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 10

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 11

Huấn luyện tiếp tế trên tàu sân bay Mỹ John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 12

Máy bay huấn luyện cất cánh và hạ cánh trên tàu  sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) ngày 3/3

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 13

Một binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay  USS John C. Stennis (CVN 74) . 

Chùm ảnh mới nhất về hoạt động hạm đội tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông ảnh 14

Tàu sân bay  USS John C. Stennis (CVN 74)  với lực lượng chiến đấu cơ hùng mạnh.

 Đ.Q