Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước

8h15 ngày 06.08.1945, một quả bom nguyên tử đã phát nổ trên thành phố Hiroshima, nhiệt lượng tỏa ra từ vụ nổ đã đốt cháy tất cả trong vài dặm, sóng xung kích quét sạch mọi thứ. Khoảng 70 nghìn người chết tức khắc, hậu quả của bức xạ xuyên và phóng xạ giết chết hơn 70 nghìn người sau đó.

Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước

Tại Hiroshima lúc đó có khoảng 250.000 người sinh sống . Chiếc máy bay ném bom chiến lược B-29 Superfortress đã ném "Enola Gay" cất cánh từ đảo Tinian vào sáng sớm ngày 06 tháng 8 đã thả quả bom nguyên tử sử dụng chất nổ là Uranium U - 235 có mã hiệu "Little Boy" nặng 4.000 kg (£ 8900), đương lượng nổ 15 kT từ độ cao 9.400 m (31.000 ft) xuống thành phố. Vụ nổ hạt nhân đã biến Hiroshima thành địa ngục thật sự:

Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 1
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 2
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 3
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 4
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 5
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 6
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 7
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 8
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 9
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 10
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 11
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 12
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 13
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 14
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 15
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 16
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 17
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 18
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 19
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 20
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 21
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 22
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 23
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 24
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 25
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 26
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 27
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 28
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 29
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 30
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 31
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 32
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 33
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 34
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 35
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 36
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 37
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 38
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 39
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 40
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 41
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 42
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 43
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 44
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 45
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 46
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 47
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 48
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 49
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 50
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 51

Báo chí Phương Tây nói về vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 52
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 53
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 54
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 55
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 56
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 57
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 58
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 59

Kỷ niệm thảm họa bom hạt nhân tại Nhật Bản

Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 60
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 61
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 62
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 63
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 64
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 65
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 66
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 67
Chùm ảnh độc thảm họa hạt nhân Hirosima 70 năm trước ảnh 68

Trịnh Thái Bằng theo QPAN