Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố

Bí mật đời tư của các sao Hollywood luôn là tâm điểm của các tay săn ảnh, hackers và gây lên sự háo hức tò mò của các fans hâm mộ cũng những những kẻ ghét bỏ. Không may, một số họ bị lộ bem.

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 1

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 2
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 3
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 4
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 5
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 6
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 7
Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 8
Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 9Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 10Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 11Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 12Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 13Rihanna từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 14Avril Lavigne từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 15Avril Lavigne từ trang cá nhân Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 16Kate Upton in Instagram
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 17
Kate Upton trong phim "The Other Woman".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 18
Kate Upton trong phim "The Other Woman".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 19
Selena Gomez.
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 20
Jennifer Lawrence.
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 21
Jennifer Lawrence.
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 22
Jennifer Lawrence trong bộ phim "X-Men: Days of Future Past".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 23
Jennifer Lawrence trong "The Hunger Games".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 24
Kirsten Dunst.
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 25
Kirsten Dunst trong phim "Elizabethtown".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 26
Kirsten Dunst trong phim "Spider-Man 2".
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 27
Kirsten Dunst trong bộ phim "The Bachelorette."
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 28
Kirsten Dunst trong phim "Marie Antoinette."
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 29
Kirsten Dunst trong phim "Spider-Man".