Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố

Bí mật đời tư của các sao Hollywood luôn là tâm điểm của các tay săn ảnh, hackers và gây lên sự háo hức tò mò của các fans hâm mộ cũng những những kẻ ghét bỏ. Không may, một số họ bị lộ bem.

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 1

Kim Kardashian từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 2

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 3

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 4

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 5

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 6

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 7

Selena Gomez từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 8

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 9

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 10

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 11

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 12

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 13

Rihanna từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 14

Avril Lavigne từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 15

Avril Lavigne từ trang cá nhân Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 16

Kate Upton in Instagram

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 17

Kate Upton trong phim "The Other Woman".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 18

Kate Upton trong phim "The Other Woman".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 19

Selena Gomez.

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 20
Jennifer Lawrence.
Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 21

Jennifer Lawrence.

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 22

Jennifer Lawrence trong bộ phim "X-Men: Days of Future Past".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 23

Jennifer Lawrence trong "The Hunger Games".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 24

Kirsten Dunst.

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 25

Kirsten Dunst trong phim "Elizabethtown".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 26

Kirsten Dunst trong phim "Spider-Man 2".

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 27

Kirsten Dunst trong bộ phim "The Bachelorette."

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 28

Kirsten Dunst trong phim "Marie Antoinette."

Chùm ảnh cá nhân những sao Hollywood bị hackers công bố ảnh 29

Kirsten Dunst trong phim "Spider-Man".