Chính quyền Donald Trump phê phán Barack Obama làm kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại

VietTimes -- Theo Chủ tịch Ủy ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng, mức độ khó khăn trong phát triển của tầng lớp trung lưu Mỹ nghiêm trọng hơn dự kiến, một phần trách nhiệm thuộc về chính phủ Mỹ thời Barack Obama.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Cankao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Cankao.

Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ trình báo cáo kinh tế chính thức đầu tiên lên Quốc hội, dùng một phần rất dài để luận chứng về tình trạng đi xuống của kinh tế Mỹ những năm gần đây, cho rằng tình trạng này hoàn toàn không phải do vòng suy thoái kinh tế gần nhất rất nghiêm trọng, mà do những người tiền nhiệm đưa ra chính sách sai lầm.

Tờ Nhật báo Phố Wall Mỹ ngày 22/2 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Mỹ Kevin Hassett cho rằng sau suy thoái kinh tế Mỹ lần này, sự phát triển của tầng lớp trung lưu Mỹ rơi vào đình trệ, mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến. Chính sách của chính phủ Mỹ thời Barack Obama cần phải chịu trách nhiệm nhất định đối với vấn đề này.

Kevin Hassett là tác giả thứ nhất của báo cáo kinh tế này, cũng là cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Kevin Hassett, một giải thích cho sự suy yếu mang tính lịch sử này là, chính sách thu thuế và chuyển đổi thanh toán của Barack Obama làm cho tình hình trở nên gay go hơn.

Báo cáo kinh tế Tổng thống dài gần 600 trang này là một báo cáo phân tích kinh tế và chính sách kinh tế chi tiết nhất cho đến nay của đội ngũ làm việc trong chính quyền Donald Trump. Báo cáo cho rằng thông qua hủy bỏ chính sách của chính quyền Barack Obama, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong 10 năm tới của kinh tế Mỹ sẽ có thể đạt 3%.

Theo báo cáo, các chính sách, chủ trương những năm gần đây đã gây hại cho tăng trưởng kinh tế, khiến cho nhân dân Mỹ phải trả giá thực sự về kinh tế với những biểu hiện cụ thể như cơ hội ít đi, an toàn, công bằng, thậm chí sức khỏe đều đã bị suy giảm.

Chủ tịch Ủy ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Mỹ Kevin Hassett. Ảnh: Washington Times.
Chủ tịch Ủy ban cố vấn kinh tế Nhà Trắng Mỹ Kevin Hassett. Ảnh: Washington Times.

Cố vấn Kevin Hassett cho rằng báo cáo này cũng đã tiến hành phê phán đối với chính quyền Mỹ vài khóa khác, chỉ ra các hiệp định thương mại vài chục năm gần đây đầy những thỏa hiệp dành cho đối tác thương mại từ các nhà đàm phán tương đối yếu kém trước đây của Mỹ.

Trong chương về thuế, quản lý giám sát, chính sách thị trường việc làm, hạ tầng cơ sở, thương mại, sức khỏe và an ninh mạng, chính quyền ông Donald Trump cho rằng chính sách của ông sẽ thúc đẩy tích cực đối với GDP, hiệu ứng tổng hợp của nó đủ để thúc đẩy kinh tế Mỹ đi vào quỹ đạo tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong 10 năm tới.

Báo cáo tái khẳng định, dự đoán luật cải cách thuế thông qua gần đây sẽ làm cho thu nhập bình quân hàng năm của các gia đình Mỹ tăng 4.000 USD, nhưng Đảng Dân chủ lại tồn tại bất đồng ý kiến với con số dự đoán này.

Ủy ban cố vấn kinh tế Mỹ cho rằng rất nhiều quy định giám sát, quản lý trong nhiệm kỳ của ông Barack Obama đã làm cho kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhất là các quy định giám sát, quản lý trên các phương diện như môi trường, lao động, tài chính.