Chi tiết chiến dịch tiêu diêt Osama Bin Laden

Bộ phim tài liệu của BBC về địa điểm bí mật của Osma Bin Laden bị tiêu diệt bởi SEALs. Phim không đưa ra bất kỳ khía cạnh chưa từng được biết vụ việc, đơn giản chỉ là cái chết của Bin Laden và những ý kiến của cộng đồng thế giới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Phòng Tình huống theo dõi tiến triển chiến dịch Neptune's Spear.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong Phòng Tình huống theo dõi tiến triển chiến dịch Neptune's Spear.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm