Biển Đông là “tử huyệt” trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

Biển Đông là “tử huyệt” trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Analysis

VietTimes -- Ngày 31.12.2018, tiếp theo Đạo luật ủy quyền quốc phòng của Mỹ NDAA cho năm tài khóa 2018-2019 được thông qua ngày 15.5.2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn Đạo luật sáng kiến tái bảo đảm Châu Á (ARIA), trong đó xác định các biện pháp chiến lược nhằm ngăn chặn tham vọng bành trướng và bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ đây, Biển Đông đã thực sự trở thành “tử huyệt” trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.
Trung Quốc nghĩ đủ sức thách thức Mỹ

Trung Quốc nghĩ đủ sức thách thức Mỹ Analysis

VietTimes -- Những gì đang diễn ra hiện nay là do Trung Quốc tin rằng đã trở nên đủ sức mạnh đối trọng với Mỹ hoặc thậm chí vượt qua Mỹ. Câu hỏi hết sức quan trọng đối với lãnh đạo Trung Quốc là làm sao có thể hất cẳng Mỹ và trật tự khu vực do Mỹ dẫn đầu?, National Interest nhận định.
Biển Đông thành chiến trường, Trung Quốc chống cả thế giới?

Biển Đông thành chiến trường, Trung Quốc chống cả thế giới? Analysis

VietTimes -- National Interest (Mỹ) ngày 10/6 nhận định, bộ trưởng quốc phòng Mỹ Carter và đô đốc Tôn Kiến Quốc tại Đối thoại Shangri - La làm nổi bật đứt gãy chiến lược sâu sắc trong khu vực và Biển Đông đã trở thành chiến trường mới của ở châu Á. GS Richard Javad Heydarian thắc mắc phải chăng Trung Quốc chống lại cả thế giới?