Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh)

VietTimes -- Ngày 24.09.2017, tại căn cứ huấn luyện được giữ bí mật, lực lượng Vệ binh Quốc gia Bộ Nội vụ Nga đã diễn ra cuộc diễn tập của đơn vị đặc nhiệm đường thủy. Nội dung cuộc diễn tập là thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin, bi một nhóm khủng bố bắt giữ trong 1 ngôi nhà căn cứ trên bờ sông. 

Đặc nhiệm người nhái Nga giải cứu con tin trên sông - ảnh bloger orion4.livejournal.com

Đặc nhiệm người nhái Nga giải cứu con tin trên sông - ảnh bloger orion4.livejournal.com

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 1

Đặc nhiệm Vệ binh quốc gia Bộ nội vụ cơ động xuống bến

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 2

Xuồng chiến đấu đặc chủng, có thể hoạt động trên bộ và chạy với tốc độ cao trên mặt nước

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 3

Các chiến sĩ người nhái, trang bị vũ khí đa môi trường xuống nước

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 4

Làm quen với môi trường nước

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 5
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 6
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 7

Thực hiện động tác kích thích cơ thể hòa nhập môi trường nước

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 8

Nhóm khủng bố bắt cóc một con tin trên một cầu tàu nhỏ

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 9

Những tay súng khủng bố đứng canh gác

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 10

Xuồng chiến đấu cơ động đến khu vực tập kết

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 11

Tiếp cận khu vực tập kết đợi mệnh lệnh tiến công

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 12

Con tin trên cầu tàu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 13

Đặc nhiệm người nhái sử dụng đạn khói che lấp mục tiêu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 14

Người nhái bí mật tiếp cận cầu tầu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 15

Tấn công đánh chiếm mục tiêu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 16
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 17
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 18

Giải thoát con tin

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 19

Thục luyện giải thuát con tin trước khi tấn công (động tác được giới thiệu khi không có khói mù)

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 20

Xuồng cao tốc chở binh sĩ đổ bộ lên cầu tầu trong khói mù tránh lộ mục tiêu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 21
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 22

Thục luyện khi chưa sử dụng khói mù nguy trang

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 23

Thục luyện khi chưa sử dụng khói mù nguy trang

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 24

Tấn công trong làn khói mù ngụy trang

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 25

Tiêu diệt mục tiêu

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 26
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 27

Giải cứu con tin

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 28

Xuồng cao tốc dời trận địa

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 29

Thôi tập, người đóng khủng bố lên khỏi mặt nước

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 30

Thôi tập

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 31
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 32

Các binh sĩ đặc nhiệm nước Vệ binh Quốc gia Bộ Nội vụ Nga kết thúc huấn luyện

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 33
Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 34

Thể hiện trình điều khiển

Cận cảnh đặc công Nga “chống khủng bố” (chùm ảnh) ảnh 35

Nghỉ ngơi chờ mệnh lệnh mới - chùm ảnh bloger orion4.livejournal.com

NT