Cần 500 tỉ USD để cứu ngành dầu khí

Theo Bloomberg, với giá dầu đang ở mức thấp nhất trong 6 năm qua như hiện nay, các nhà sản xuất dầu cần phải tìm ra khoảng 500 tỉ USD để trả nợ mới mong tồn tại được.
Tổng quan ngành công nghiệp dầu khí sẽ thay đổi trong thời gian tới - Ảnh: Reuters
Tổng quan ngành công nghiệp dầu khí sẽ thay đổi trong thời gian tới - Ảnh: Reuters

Trong năm qua, số lượng trái phiếu với lãi suất 10% hoặc cao hơn của các công ty dầu khí bán ra đã tăng gấp 3 lần. Đây là một dấu hiệu đáng buồn.

Nếu giá dầu ở mức 40 USD/thùng như hiện nay, tổng quan ngành công nghiệp dầu khí chắc chắn sẽ thay đổi trong 5 đến 10 năm tới. Số lượng công ty khai thác, sản xuất dầu bị phá sản hoặc phải sáp nhập sẽ tăng lên là điều khó tránh khỏi.

Theo khảo sát của Bloomberg, khoản nợ phải trả của các công ty khai thác, sản xuất dầu sẽ tăng lên từ nay cho đến năm 2019, với tổng số tiền khoảng 550 tỉ USD vừa trái phiếu vừa nợ vay đến hạn trả nợ. Cụ thể trong năm nay phải trả 72 tỉ USD, năm 2016 khoảng 85 tỉ USD và khoảng 129 tỉ USD trong năm 2017.

Riêng khoản nợ phải trả trong năm 2015, các công ty Mỹ chiếm khoảng 20%, các công ty Trung Quốc chiếm 12% và các công ty Anh quốc chiếm 9%.

TheoBloomberg/Thanh niên