Bộ Quốc phòng: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và còn tồn đọng sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.
Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tại hội nghị.
Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tại hội nghị.

Thông tin về yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội được Đại tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương - nêu rõ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, vừa diễn ra hôm nay (4/9).

Đại tướng Lương Cường nêu thực tế, các quy định, quyết định, nghị quyết, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được ban hành đồng bộ.

Đại tướng Cường nhấn mạnh: Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp và còn tồn đọng sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng chưa nghiêm. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Ảnh: QĐND

Cùng với đó, nhiều vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, liên quan đến cán bộ đương chức, cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, cán bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trong Quân đội đều được xem xét chặt chẽ, khách quan, công tâm, có lý, có tình, kết luận rõ ràng và đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh, tạo sự đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết thống nhất cao, tăng cường củng cố lòng tin, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Nhất trí quan điểm trên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ và góp phần vào kết quả chung trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở phân tích làm sâu sắc hơn tình hình tác động đến công tác kiểm tra, giám sát, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức; quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện chặt chẽ các quy định của Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy chế… của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát;

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý việc coi trọng lựa chọn và thường xuyên giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thực sự vững vàng, kiên định, mẫu mực về đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, coi đây là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở từng cấp và trong toàn Đảng bộ.