Bổ nhiệm 4 tướng lĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Chiêm, Phó Tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh bộ đội biên phòng và Trung tướng Trần Đơn, Tư lệnh quân khu 7 là 4 Thứ trưởng được bổ nhiệm.
Trung tướng Bế Xuân Trường. Ảnh: Minh Thăng
Trung tướng Bế Xuân Trường. Ảnh: Minh Thăng

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định 1698/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Lê Chiêm, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1699/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Võ Trọng Việt, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội biên phòng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Quyết định 1700/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Bế Xuân Trường, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1701/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Đơn, ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 7, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Chinhphu.vn