Bật mí cực thú vị về phép thần thông của Tôn Ngộ Không

VietTimes -- Tôn Ngộ Không vốn thần thông quảng đại, chịu lửa tài tình, khi bị nung trong lò luyện đan mà không hề hấn gì. Nhưng những bí mật của Thạch Hầu Vương trở thành cực đơn giản dưới góc nhìn khoa học.
Bật mí cực thú vị về phép thần thông của Tôn Ngộ Không