Báo Nga: Đại hội Đảng Việt Nam là thắng lợi lành mạnh

"Thắng lợi của lực lượng lành mạnh”, đó là đánh giá của chuyên gia phân tích chính trị Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện phương Đông Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đăng trên Sputnik ngày 29/1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dư luận Nga dành sự quan tâm lớn tới diễn biến và kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Thắng lợi của các lực lượng lành mạnh”, đó là đánh giá của chuyên gia phân tích chính trị Dmitry Mosyakov, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện phương Đông Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga.

Theo quan điểm của Giáo sư Mosyakov, tại Đại hội XII đã cho thấy những thay đổi tổng thể trong nền kinh tế và tình hình chính trị Việt Nam cũng như trong chính sách đối ngoại của đất nước.  

Nhà phân tích chính trị quốc tế nhận xét: “Tất cả những điều đó có thể là rất thời sự  nếu như đất nước đang ở tình trạng khủng hoảng sâu sắc, nếu như  quả thực rất cần cuộc cải tổ nghiêm túc thay đổi thiết chế không hiệu quả. Nhưng Việt Nam hiện nay đã đạt tới tầm phát triển  xứng đáng và vị thế nổi bật trên thế giới với những thành tựu chưa từng có trước đây, thời kỳ hiện nay rõ ràng là tốt đẹp nhất trong lịch sử đương đại của đất nước.

Và trong bối cảnh mà mọi thứ đều hoạt động nhịp nhàng chính xác, khi đất nước đã đạt tới sự cân bằng nhất định giữa kinh tế và chính trị, quốc gia có tình hình chính trị ổn định, đòi hỏi thay đổi tổng thể căn bản là không có cơ sở và là con đường chẳng dẫn tới đâu”.

Giáo sư Mosyakov cho  rằng kết quả của Đại hội đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII vạch ra con đường sáng suốt và cân đối cho đà phát triển thịnh vượng của đất nước, nâng cao hơn nữa uy tín của Việt Nam  trên trường quốc tế. Đại hội khẳng định rằng Việt Nam tiếp tục chính sách đối ngoại đa phương.

Đại hội khẳng định tạo lập những điều kiện thuận lợi mới mẻ để phát triển quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga. “Như vậy, chúng ta vừa được nhận thêm một cơ may đẹp  để chứng tỏ rằng  hai nước chúng ta là những người bạn lớn”,  Giáo sư Dmitry Mosyakov tin tưởng kết luận.

Theo Sputnik