“Bảo bối” Nga S-300VM Antey-2500 trấn giữ không phận Syria (video)

Sputnik: Ông Viktor Ozerov, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Hội đồng Liên bang tuyên bố:  Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 ở Syria để giải quyết những nhiệm vụ mới, đặt ra với cụm binh lực viễn chinh Nga tại đây.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM "Antey-2500"
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM "Antey-2500"

Tính năng của hệ thống tên lửa phòng không S-300VM - "Antey-2500" được giới thiệu qua đồ họa thông tin của Sputnik.

QA