Bằng Kiều ôm đàn guitar hát nhớ nhạc sĩ Lương Minh

Trong đêm liveshow của mình, Bằng Kiều đã ôm đàn guitar hát ca khúc "Trao em trọn tình yêu" để tưởng nhớ NS Lương Minh.
Bằng Kiều ôm đàn guitar hát nhớ nhạc sĩ Lương Minh

Tổng hợp