35 loại phí sẽ được chuyển thành giá dịch vụ

Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đang làm việc với các bộ ngành về danh mục phí sẽ chuyển sang hình thức giá dịch vụ nằm ngoài Luật phí và lệ phí sẽ đươc ban hành. Dự kiến sẽ có 35 loại phí sẽ chuyển sang giá dịch vụ.

35 loại phí sẽ chuyển sang giá dịch vụ, trong đó có phí sử dụng cảng biển. Các cảng do tư nhân đầu tư sẽ có giá sử dụng cảng theo giá thị trường - Ảnh:TL Cảng Hải Phòng

35 loại phí sẽ chuyển sang giá dịch vụ, trong đó có phí sử dụng cảng biển. Các cảng do tư nhân đầu tư sẽ có giá sử dụng cảng theo giá thị trường - Ảnh:TL Cảng Hải Phòng

Bộ Tài chính đã gửi danh mục 35 loại phí sẽ chuyển sang hình thức giá dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc thả nổi giá theo cơ chế thị trường để các bộ ngành góp ý về hình thức quản lý và phân cấp.

Việc chuyển đổi từ việc thu phí sang giá dịch vụ là căn cứ vào dự thảo Luật phí và lệ phí sẽ tiếp tục lấy ý kiến tại Quốc hội vào tháng 10 tới trước khi thông qua.

Trong quá trình rà soát Pháp lệnh phí và lệ phí đã được thực hiện trong nhiều năm qua, Chính phủ thấy rằng nhiều loại phí và lệ phí đã được ban hành nhưng không khả thi, không chính xác nên dù đang thực thi hay chưa thực thi thì sẽ bị bãi bỏ. Bên cạnh đó, nhiều loại phí thực chất đã chuyển sang giá dịch vụ (như học phí, viện phí…)  do xã hội hóa các dịch vụ công ngày càng phát triển. Do vậy, việc chuyển sang giá dịch vụ theo đúng tính chất khoản thu là cần thiết.

Cục Quản lý giá và Vụ chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã  đưa ra danh mục 35 khoản phí chuyển sang giá, từ phí thủy lợi, phí kiểm nghiệm chất lượng động vật, thực vật cho đến phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất… đều sẽ chuyển sang giá dịch vụ.

Trong số này, đáng chú ý nhất là phí sử dụng đường bộ sẽ chuyển sang giá dịch vụ sử dụng đường bộ ở các dự án đầu tư xây dựng đường bộ theo hình thức đối tác công- tư (PPP). Theo đó, dự kiến Nhà nước sẽ định khung giá đối với đường độc đạo (Bộ GTVT quy định đối với đường quốc lộ, đường cao tốc, UBND tỉnh quy định giá đối với đường do địa phương quản lý) còn đối với các loại đường song song: sẽ thu giá dịch vụ theo cơ chế thị trường. Các đơn vị thu phí kê khai giá với Bộ Tài chính hoặc địa phương.

Nhà nước cũng sẽ chuyển phí sử dụng cảng, nhà ga sang giá. Giá do Nhà nước quy định sẽ áp dụng với các cảng, nhà ga do nhà nước đầu tư từ ngân sách. Bộ GTVT sẽ định giá các cảng đầu tư từ ngân sách trung ương; UBND tỉnh định giá các cảng đầu tư từ ngân sách địa phương; trong khi các cảng do tư nhân đầu tư thu theo giá thị trường.

Nhà nước cũng sẽ chuyển học phí và viện phí sang giá dịch vụ. Tại các cơ sở công lập thì các mức này do Nhà nước định giá, còn các cơ sở ngoài công lập, xã hội hóa thì thu theo giá thị trường nhưng trên cơ sở Nhà nước ban hành khung giá và doanh nghiệp kê khai giá cho đúng tính chất khoản thu.

Theo TBKTSG