Việt Nam còn bao nhiêu tổ chức tín dụng?

Việt Nam còn bao nhiêu tổ chức tín dụng?

VietTimes -- Nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần biến động mạnh nhất, giảm từ con số 37 tổ chức vào năm 2011 về còn 34 tổ chức vào năm 2012, , xuống 33 tổ chức trong năm 2013 và 2014; đến cuối 2015, giảm mạnh về mức 28 tổ chức.