WB: Khó giảm còn 15-17 ngân hàng thương mại vào năm 2017

WB nhận xét, hầu hết các vụ sát nhập và mua bán ngân hàng thời gian qua đều được cơ quan quản lý tạo điều kiện với mục đích xốc lại hệ thống, giải quyết sở hữu chéo qua đó giảm thiểu rủi ro hệ thống

WB: Khó giảm còn 15-17 ngân hàng thương mại vào năm 2017

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa có báo cáo ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó có đề cập đến hoạt động cải cách ngân hàng.

WB nhận xét, quá trình củng cố lại ngành ngân hàng đã tăng tốc từ nửa đầu năm 2015 chủ yếu thông qua các thương vụ cưỡng chế mua bán và sát nhập ngân hàng. Không giống như trước đây, khi quá trình củng cố chủ yếu diễn ra bởi các vụ sát nhập ngân hàng nhỏ (và yếu), các thương vụ trong năm 2015 chủ yếu là các vụ sát nhập ngân hàng nhỏ vào ngân hàng thương mại quốc doanh.

Ngoài ra, thay vì cho phép các ngân hàng yếu kém thông báo phá sản, NHNN đã tiếp nhận 3 ngân hàng nhỏ và cử các cán bộ có kinh nghiệm giữ các chức vụ quản lí chủ chốt với mong muốn cải thiện kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, một số ngân hàng cổ phần có kết quả hoạt động tốt cũng sát nhập với nhau. Hầu hết, nếu không nói là tất cả, các vụ sát nhập và mua bán đều được cơ quan quản lí tạo điều kiện với mục đích xốc lại hệ thống ngân hàng, giải quyết vấn đề sở hữu chéo giữa các ngân hàng và qua đó giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Tuy con số các vụ mua bán và sát nhập có tăng lên nhưng mục tiêu giảm số ngân hàng thương mại xuống còn 15 - 17 vào năm 2017 có thể khó thực hiện. Hiện nay vẫn còn 34 ngân hàng thương mại sau khi thực hiện 8 vụ mua bán /sát nhập (con số ngân hàng thương mại là 42 trước khi thực hiện tái cơ cấu ngành ngân hàng).

WB: Khó giảm còn 15-17 ngân hàng thương mại vào năm 2017 ảnh 1

Hệ thống ngân hàng đã giảm đi 8 NHTM cho đến nay (nguồn: CafeF)

Theo Trí thức trẻ