VPBank chốt danh sách cổ đông

VietTimes -- Ngày 18/7, VPBank đã có thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của VPBank trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phục vụ đăng ký, lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD và niêm yết cổ phiếu tại HOSE là ngày 28/7/2017. Vốn điều lệ của VPBank tại thời điểm này là 14.059 nghìn tỷ đồng, tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết là 1,3 tỷ cổ phần. Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng là từ ngày 28/7/2017 đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VPBank trên HOSE.
Các cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân hoặc có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần có thể liên hệ và đến làm thủ tục tại Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS).
Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh sau ngày 28/7/2017 đều không được thực hiện cho đến ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu VPBank trên HOSE.
Sau khi chốt danh sách cổ đông, VPBank sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD và niêm yết cổ phiếu trên HOSE theo đúng quy định hiện hành.
Ngày niêm yết chính thức sẽ được VPBank thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của ngân hàng.