Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9

Kể từ đầu năm, vốn tự có của hệ thống tín dụng đã tăng gần 58.300 tỷ đồng, tăng tương đương 11,73%.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố số liệu thống kê về một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các TCTD đến cuối tháng 9/2015. Theo đó, đến cuối tháng 9/2015, tổng tài sản của toàn hệ thống đạt hơn 6.868,5 nghìn tỷ đồng.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9 ảnh 1

So với cuối tháng trước, tổng tài sản của toàn hệ thống TCTD tăng hơn 115,29 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 1,7% và tăng 353,63 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 5,43%) so với cuối năm 2014.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9 ảnh 2

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tài sản tăng mạnh so với tháng trước do tổng tài sản của khối NHTM Nhà nước tăng hơn 66,8 nghìn tỷ đồng lên 3.212,6 nghìn tỷ đồng. Đây cũng là khối ngân hàng đứng đầu về tổng tài sản xét về giá trị tuyệt đối.

Ngoài ra, tổng tài sản có của khối NHTMCP đã lấy lại đà tăng trưởng sau khi bị sụt giảm 15 nghìn tỷ đồng trong tháng 8, hiện ở mức 2.734, 3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,34%.

Đáng chú ý, vốn tự có và vốn điều lệ của toàn hệ thống đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Theo đó, đến cuối tháng 9, vốn tự có của toàn hệ thống đạt 554,8 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6 nghìn tỷ đồng so với cuối tháng 8 và tăng 58,2 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 11,73%) so với cuối năm 2014.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9 ảnh 3

Nếu xét về con số tuyệt đối, khối NHTMCP lại dẫn đầu về vốn tự có với 229,7 nghìn tỷ đồng; đứng thứ hai là khối NHTM Nhà nước với 187 nghìn tỷ đồng. Đứng thứ ba là khối ngân hàng liên doanh, nước ngoài với 117,1 nghìn tỷ đồng.

Đến tháng 9, vốn điều lệ của toàn hệ thống đã tăng thêm 7,26 nghìn tỷ đồng, đạt 456,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ khối các ngân hàng thương mại. Trong đó, khối các NHTMCP có tốc độ tăng mạnh nhất với mức tăng hơn 4,4 nghìn tỷ đồng, theo sau là khối các NHTMNN với mức tăng 2,75 nghìn tỷ đồng.

So với cuối năm 2014, vốn điều lệ của toàn hệ thống tăng hơn 21 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 4,84%.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9 ảnh 4

Tại thời điểm cuối tháng 9, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đã tăng trở lại lên mức 28,48% sau khi có sự sụt giảm nhẹ trong tháng trước đó.

Vốn tự có các TCTD tăng đột biến trong tháng 9 ảnh 5

Theo Trí thức trẻ