Tổng cục Hải quan: thống kê “chênh” nhau là đúng quy định và thông lệ

Tổng cục Hải quan: thống kê “chênh” nhau là đúng quy định và thông lệ

VietTimes -- Theo Tổng cục Hải quan, thời điểm thống kê là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan được cơ quan hải quan chấp nhận, nhưng đó mới là số liệu sơ bộ, vì sau đó sẽ tiếp tục điều chỉnh để cuối cùng có số chính thức. Đây là hoạt động bình thường theo quy định và phù hợp thông lệ quốc tế.

Tiết lộ giá mua 164 toa tàu cũ của Trung Quốc

Tiết lộ giá mua 164 toa tàu cũ của Trung Quốc

Không chỉ là bút phê nhất trí chủ trương mua tàu cũ của Trung Quốc, mà việc chấp thuận giá cả của lô tàu cũng đã được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định bằng văn bản, đơn giá này thậm chí vẫn được tính bằng tiền Nhân dân Tệ (NDT) của “đối tác”chứ chưa quy đổi ra tiền Việt