VietnamAirlines dự kiến phát hành hơn 282 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược

TCT Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo sẽ tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 12/3/2015
VietnamAirlines dự kiến phát hành hơn 282 triệu cổ phiếu cho NĐT chiến lược

Tại cuộc họp này, VietnamAirlines xin ý kiến cổ đông thông qua nội dung về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, công ty dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 282 triệu cổ phần dự kiến được phát hành riêng lẻ cho không quá 3 nhà đầu tư. Giá bán sẽ được xác định trên cơ sở các điều kiện cam kết hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán và theo các văn bản quy định hiện hành.

Nếu phát hành thành công số lượng cổ phiếu trên, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên từ 11.198,65 tỷ đồng lên 14.018 tỷ đồng.

Trong trường hợp VietnamAirlines chào bán với giá bằng giá đấu giá IPO trong nước thành công thấp nhất, 22.300 đồng/ cổ phiếu thì tổng số tiền TCT thu được là 6.289,4 tỷ đồng.

Số vốn huy động được từ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư đội máy bay đã mà TCT đã ký kết hợp đồng trước khi chuyển thành CTCP. Đối với phần thặng dư từ chào bán cổ phần cho cổ đông chiến lược phải nộp về Nhà nước, VietnamAirlines sẽ quản lý và sử dụng để tăng phần vốn nước tại TCT khi VietnamAirlines tăng vốn điều lệ.

Cũng tại cuộc họp này, TCT sẽ trình bày kế hoạch sản xuất trong năm 2015 và định hướng, mục tiêu trong giai đoạn 2015-2018.

Theo đó, doanh thu hợp nhất trong năm dự kiến khoảng 70,156 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện năm trước 2.5%, riêng Công ty mẹ ước đạt gần 55,001 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2014.

Theo đó, VietnamAirlines sẽ thu về 613.5 tỷ đồng lãi hợp nhất trước thuế, thấp hơn mức thực hiện năm 2014 khoảng 5%. Trong đó lãi của Công ty mẹ ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 11% so với 2014.

Bên cạnh đó, trong năm nay, VietnamAirlines sẽ khai thác khoảng 16.7 triệu lượt khách vận chuyển. Tổng nguồn vốn huy động sẽ là 21,440 tỷ đồng, gấp 2.8 lần và sẽ bán 2 tàu bay B777-200E trong năm 2015.

Công ty lên kế hoạch đầu tư năm 2015 là 22.953,9 tỷ đồng, tăng gấp 2,44 lần so với ước thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014, trong đó đầu tư phát triển đội tàu bay là 21.208 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2015, đội bay của Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ gồm 80 tàu bay. Trong năm 2015, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ nhận 12 chiếc máy bay mới gồm (3 máy bay A321, 4 máy bay A350, 5 B787-9), trả 2 tầu A330, đồng thời dự kiến sẽ bán 03 tàu ATR-72 đã hết khấu hao và bán 02 tàu B777- 200ER sản xuất năm 2003 (hết khấu hao vào năm 2019). Mặc dù chưa hết khấu hao nhưng B777- 200ER đã hoạt động được 10 năm, không đảm bảo chất lượng dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh.

Ngoài ra, VietnamAirlines dự kiến thành lập thêm 2 công ty từ các Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không gồm Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất – Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Công ty TNHH MTV Bay Dịch vụ Hàng không.

Công ty cũng dự trình ngân sách để thù lao cho cán bộ cấp cao, trong đó mức lương cơ bản Chủ tịch HĐQT là 33 triệu đồng/ tháng; Tổng Giám đốc là 32 triệu đồng/ tháng.

Nếu lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức lương sẽ bằng 1,5 lần lương cơ bản.

Theo NĐH