Làm thế nào để có trường học số?

Làm thế nào để có trường học số?

VietTimes – Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đòi hỏi người lao động phải có năng lực số. Và trường học số chính là nơi đào tạo, bồi dưỡng và phát triển năng lực thiết yếu đó.