Video: Xuất thần đặc công người nhái Việt Nam

VietTimes -- Đặc công nước đã đặc biệt rồi, đặc công người nhái còn đặc biệt hơn, bởi ngoài các nội dung huấn luyện, rèn luyện như đặc công nước, họ còn phải huấn luyện những bài tập riêng.
Video: Xuất thần đặc công người nhái Việt Nam