Video: Xạ thủ bắn tỉa tiêu diệt xạ thủ bắn tỉa

Viettimes -- Nguyên tắc đầu tiên của sự sống còn đối với mỗi xạ thủ bắn tỉa. Không bao giờ được để đối phương phát hiện trước, ngược lại bạn sẽ là người đi trước. Tay súng Hồi giáo cực đoan đã hơi sốt ruột khi phải săn đối thủ và có ý định chuyển vị trí ...xuống địa ngục.

Video: Xạ thủ bắn tỉa tiêu diệt xạ thủ bắn tỉa

QA