Video: Trực thăng Nga “Alligator” ở Syria xuất hiện trên YouTube

Lần đầu tiên trong lịch sử việc sử dụng máy bay trực thăng Ka-52 trong chiến đấu được ghi lại qua video.

Video: Trực thăng Nga “Alligator” ở Syria xuất hiện trên YouTube

Đoạn băng xuất hiện trên một trong các kênh của quân đội Syria trên YouTube. Việc ghi hình diễn ra ngay gần thành phố Al-Qaryatayn vừa được giải phóng khỏi quân khủng bố. Đoạn video cho thấy rõ máy bay trực thăng Nga "Alligator" tiêu diệt các mục tiêu bằng tên lửa không điều khiển.

Theo Sputnik