Video: Toàn cảnh sân bay Kuweires phá vòng vây ròng rã suốt 3 năm

Sau 3 năm bị bao vây phong tỏa, sân bay quân sự Kuweires cuối cùng cũng được quân đội Syria đập tan vòng vây của lực lượng khủng bố. Đây có thể được coi là một chiến thắng rất có ý nghĩa, thúc đẩy tinh thần của các binh sĩ quân đội Syria tin tưởng hơn vào chiến thắng.
Video: Toàn cảnh sân bay  Kuweires phá vòng vây ròng rã suốt 3 năm