Video: Sự thật về thảm họa Madaya và cuộc chiến của phe nổi dậy “ôn hòa“

Tổng quan tình hình Syria ngày 11.01.2016, Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tiếp cận thị trấn Madaya, được coi là có thể xảy ra thảm họa nhân đạo ở Syria, tình hình rất khó khăn nhưng không hề thảm họa. Kinh hoàng cuộc chiến tranh tàn phá từ phía các lực lượng nổi dậy "ôn hòa".
Video: Sự thật về thảm họa Madaya và cuộc chiến của phe nổi dậy “ôn hòa“

QPAN