Video: Quân đội Syria tấn công truy quét giành Latakia

Press TV đã thực hiện một chương trình truyền hình thực tế, phóng viên đi sát với quân đội Syria tường thuật lại cuộc chiến cam go, khó khăn và vô cùng nguy hiểm chống các phần từ khủng bố ở Latakia trong vùng đồi núi.
Video: Quân đội Syria tấn công truy quét giành Latakia
Theo QPAN