Video: Phim BBC Chiến tranh thế giới thứ 3 - trong phòng chiến tranh

VietTimes-- Bộ phim gây tranh cãi của BBC Chiến tranh thế giới thứ 3 - Trong phòng chiến tranh "World War Three. Inside the War Room: chỉ được xem trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Viettimes nhận được bản copy để giới thiệu toàn cảnh cuốn phim tài liệu giả tưởng gây tranh cãi này.
Video: Phim BBC Chiến tranh thế giới thứ 3 - trong phòng chiến tranh

 Toàn cảnh bộ phim gây tranh cãi của BBC Chiến tranh thế giới thứ 3 - Trong phòng chiến tranh.

TTB