Video: Những miếng đòn độc của đặc công Trung Quốc

VietTimes --Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện lính đặc công nên nội dung chương trình huấn luyện lính đặc công cũng mang những dấu ấn “đặc sắc Trung Quốc”.
Video: Những miếng đòn độc của đặc công Trung Quốc