Video một trận săn tăng Arab Saudi của phiến quân Huthis

VietTimes -- Đây là một video được phiến quân Huthis ghi hình trong một trận tổ chức săn tăng quân đội Arab Saudi. Kết quả, một tăng M60 Patton bị tiêu diệt, số còn lại tháo chạy tán loạn
Video một trận săn tăng Arab Saudi của phiến quân Huthis

Trong video, phiến quân Huthis đã tổ chức hai người quay lại trận phục kích, đi cùng với hai toán quân. Điều đó cho thấy vô cùng thông thuộc địa hình và tự tin vào chiến thắng của mình. Trong đó, toán thứ nhất đóng vai trò khiêu chiến, bắn nhử tốp tăng 2 chiếc M60 Patton của quân Arab Saudi vào "bẫy".

Mải tập trung ngắm bắn toán phiến quân, chiếc tăng M60 Patton đầu tiên bị toán phiến quân Huthis dùng tên lửa chống tăng tiêu diệt. Chỉ một thành viên tổ lái thoát ra ngoài và bỏ chạy về phía chiếc tăng còn lại, trong làn đạn bắn đuổi.

Biết bị lọt vào ổ phục kích, chiếc tăng M60 Patton còn lại và xe thiết giáp đi cùng không dám tham chiến, vội vã tháo chạy. Buổi săn tăng của phiến quân Huthis thành công mỹ mãn