Video: Lực lượng đặc công chống khủng bố của Việt Nam tinh nhuệ đến mức nào?

Là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của QĐNDVN, những người lính đặc công được rèn luyện "mình đồng, da sắt, đao thương bất nhập". Họ đặc biệt tinh nhuệ, không chỉ "xuất quỷ nhập thần" và "luồn sâu đánh hiểm" mà còn "đi mây về gió" hiệp đồng tác chiến cơ động, đổ bộ đường không để cứu nạn, chống khủng bố,...

Video: Lực lượng đặc công chống khủng bố của Việt Nam tinh nhuệ đến mức nào?