Video: Loài cá kỳ lạ biết trèo tường

Một giống cá kỳ lạ có khả năng trèo tường trơn bóng mới đây đã được các nhà khoa học Thái Lan phát hiện ở một hang động miền Bắc nước này. Theo các nhà khoa học, sự phát hiện này được xem là chìa khóa giúp các nhà khoa học tìm hiểu về sự sống cách ngày nay 400 triệu năm.
Video: Loài cá kỳ lạ biết trèo tường
 
Theo VTC14